Juridische Informatie

Gebruiksvoorwaarden

Welkom!

We zijn blij dat u besloten hebt om te registreren op onze website.

Gebruikersovereenkomst

1. Om op onze website te registreren moet u minimaal 18 jaar oud zijn.
2. Gebruiker stemt ermee in dat hij waar en accurate informatie over zichzelf gaat verstrekken bij het registratieproces.
3. De gebruiker gaat ermee akkoord dat hij de service gaat niet gebruiken voor illegale doeleinden, voor het verspreiden van materialen die onwettig, lasterlijk voor iemands reputatie, seksueel en/of racistisch, misleidend, schendend voor iemands privacy, bedreigend of schadelijk en in tegenstelling tot gangbare moraal zijn, pornografie bevatten of anderszins aanstootgevende zijn, de rechten van intellectuele eigendom van hun respectieve eigenaars schenden.
4. Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij de service gaat niet gebruiken om spam te versturen, ongeoorloofde massale verspreiding van e-mails te organiseren, evenals voor elke andere commerciële doeleinden.

Informatie over de gebruikers

AsianWomenPlanet.Com behandelt alle persoonlijke informatie in gebruikersprofielen als vertrouwelijk, waaronder informatie, die tijdens het registratieproces en de uitwisseling van berichten via de Service wordt gebruikt. Persoonlijke gegevens van algemene aard zijn open en beschikbaar om door andere gebruikers van de website te worden bekeken. Meer informatie kunt u vinden in de sectie Privacybeleid.

Veranderingen in de gebruikersovereenkomst

AsianWomenPlanet.Com kan de Overeenkomst wijzigen. Gebruikers kunnen meldingen over dergelijke wijzigingen op de inlogpagina zien. Verder gebruik van de Service door Gebruiker na de bekendmaking van meldingen over veranderingen betekent dat Gebruiker deze veranderingen heeft geaccepteerd. AsianWomenPlanet.Com behoudt zich het recht voor om de Service aan te passen, tijdelijk of definitief de werking ervan te stoppen zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruiker stemt ermee in dat AsianWomenPlanet.Com niet aansprakelijk is ten opzichte van derde partijen voor eventuele veranderingen in de Service en de beëindiging van zijn werk.

Beëindiging van de service

AsianWomenPlanet.Com is niet aansprakelijk ten opzichte van gebruikers en derde partijen voor de beëindiging van de Service, alsmede voor eventuele vordering in verband met de beëindiging van de Service. Elke actie, beschouwd als frauduleus, crimineel of illegaal, kan een reden zijn om een gebruikersaccount te termineren en een beroep op de desbetreffende wetshandhavingsinstanties te doen.

Afwijzing van garanties

De Service en alle materialen, die via en door de Service beschikbaar zijn, worden verstrekt "zoals het is" zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garanties en voorwaarden.